Kenny Motsamai

National Council of Provinces

Kenny Motsamai

About Kenny Motsamai

Parliament Register of Members' Interests 2019 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Type of Business Activity Directorship/Partnership in any Corporate Body
Cleaning Services Motsamai Empire PTY Ltd (Dormant)

LAND AND PROPERTY

Description of Property Location – Area Extent of the Property
House Golden Gardens Sebokeng 2 Bedrooms

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

    No questions found

Plenary appearances

  • QUESTIONS TO MINSITERS ECONOMICS CLUSTER 4D AND 4B 27 Nov 2019

    Tona, Lefapha Merero ya Selegae ga le tshepagale lefatshe ka bophara. Lefapha leno le begiwa le tshwenngwa ke bonweenwee. Jaanong go atolosa dikopo tsa visa le dintlha tse dingwe tse di amanang le yona, di tlile go tlhomamisa jang tshireletso ya baeti?

    English:

  • QUESTIONS TO MINSITERS ECONOMICS CLUSTER 4D AND 4B 27 Nov 2019

    Tona, ke dikgaolo tse di ko tlase ka palo tse di bonang dipoelo mo tirisong ya bojanala. Mme go dikgaolo tse dintsi tse di ka tswelwang mosola kgotsa tsa bona dipoelo ka bojanala, jaaka Kapa Botlhaba. Potso ke gore, ke eng se lo se dirang go tokafatsa le go bontsha ...

All Plenary Appearances