Ms Muntu Doreen Nxumalo

Formerly: National Assembly

Muntu Doreen Nxumalo

About Muntu Doreen Nxumalo

Muntu Doreen Nxumalo's plenary attendance record for Feb-Apr 2013 and 2012.

Currently

Formerly

Fetching the latest messages to Muntu Doreen Nxumalo…

Parliament Register of Members' Interests 2013 [Source]

BENEFITS

Source Description
SAA Voyager miles

Parliament Register of Members' Interests 2012 [Source]

BENEFITS

Source Description
SAA Free miles

Parliament Register of Members' Interests 2011 [Source]

BENEFITS

Source Description
SAA Free miles

Parliament Register of Members' Interests 2010 [Source]

TRAVEL

Description Sponsor
Travel to conference - Sweden [Flight and accommodation] Woman's Network

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

    No questions found

Plenary appearances

  • No3343E 30 Oct 2013

    Sekela Somlomo, ngicela ukubuza kuNgqongqoshe ukuthi niye nahlangana yini namakhosi ukuxoxa ngalolu daba olukhulu kangaka lokuhlukumezeka kwabantu besifazane nabantwana? Kukhona nokuhlukumezeka kwezinkonkoni. Njengomnyango senihlangene yini nabo na ukuze mhlawumbe kubonakale ukuthi kungancishiswa kanjani konke lokhu, kanye nokuthi bangasizakala kanjani? Sewuhlangene yini nabezenkolo ukuze basebenzisane nathi ukulwa nalolu daba olungaka oluhlasele ...

  • NOTICES OF MOTION 12 Jun 2012

    Speaker, I hereby give notice that on the next sitting day of the House I shall move on behalf of the DA:

    That the House debates working together to protect children in distress, who suffer neglect, abuse or exploitation and who live in extreme poverty.

All Plenary Appearances