Ms Muntu Doreen Nxumalo

Formerly: National Assembly

Muntu Doreen Nxumalo

About Muntu Doreen Nxumalo

Muntu Doreen Nxumalo's plenary attendance record for Feb-Apr 2013 and 2012.

Currently

Formerly

Parliament Register of Members' Interests 2013 [Source]

BENEFITS

Source Description
SAA Voyager miles

Parliament Register of Members' Interests 2012 [Source]

BENEFITS

Source Description
SAA Free miles

Parliament Register of Members' Interests 2011 [Source]

BENEFITS

Source Description
SAA Free miles

Parliament Register of Members' Interests 2010 [Source]

TRAVEL

Description Sponsor
Travel to conference - Sweden [Flight and accommodation] Woman's Network

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

    No questions found

Plenary appearances

  • No3343E 30 Oct 2013

    Sekela Somlomo, ngicela ukubuza kuNgqongqoshe ukuthi niye nahlangana yini namakhosi ukuxoxa ngalolu daba olukhulu kangaka lokuhlukumezeka kwabantu besifazane nabantwana? Kukhona nokuhlukumezeka kwezinkonkoni. Njengomnyango senihlangene yini nabo na ukuze mhlawumbe kubonakale ukuthi kungancishiswa kanjani konke lokhu, kanye nokuthi bangasizakala kanjani? Sewuhlangene yini nabezenkolo ukuze basebenzisane nathi ukulwa nalolu daba olungaka oluhlasele ...

  • Pfma. 11 May 2012

    Sihlalo ohloniphekileyo, Ngqongqoshe ... [Hon Chairperson, Minister ...] [Interjections.]]

All Plenary Appearances