Moses Zamindlela Ngamizizizwe Madlala

Formerly: KwaZulu-Natal Provincial Legislature

Moses Zamindlela Ngamizizizwe Madlala

About Moses Zamindlela Ngamizizizwe Madlala

Inkosi MZN Madlala currently serves as Inkosi of KwaMadlala Traditional Council area. He is no longer active in party politics.