Refilwe Mogale

Politician Profile Page

Refilwe Mogale

About Refilwe Mogale

Appearances

Motlatsa Modulasetilo, [Deputy Chairperson ...]

... Deputy President of the Republic of South Africa Mr Motlanthe, Chairperson of the NCOP Mr Mahlangu, hon members, provincial premiers present here, hon Members ...

Modulasetilo, boikuelo jwa me jwa bofelo ke gore baagi ba Aforika Borwa ba tlogele go bina le bo mabina go tsholwa. A re itseng gore re tswa kae. Ke a ...