Babalwa Madikizela

Politician Profile Page

Babalwa Madikizela

Appearances

  • ANC. 12 Mar 2020

    Sihlalo, uMphathiswa uDe Lille amalungu eqela elilawulayo eNtshona Koloni iDA, kumaLungu eBhunga laMaphondo leSizwe, mandizibulisele ngale njikalanga.

    English:

    There has been much talk across our country in all spheres of government about infrastructure - from the claims that a commitment to infrastructure investment will turn the economy around to the ...