Bonginkosi Meshack Radebe

Formerly: KwaZulu-Natal Provincial Legislature

Bonginkosi Meshack Radebe

About Bonginkosi Meshack Radebe

Died 6th February 2021

Currently

  • No current positions recorded.

Formerly

Committee appearances

  • Hearings on Budget, Strategic Plan and State of the Nation Address 9 May 2006

    Mr Bonginkosi (ANC) asked for the Department’s view on the announced decision of SAA to compete with low cost airfares because this had been a contested area. He also asked what the general view had been on nuclear power and what the political impact would be if South Africa produced ...

All Committee Appearances

Questions

    No questions found

Plenary appearances

  • NO2965E 13 Sep 2012

    Somlomo, angibonge uMongameli waseNingizimu Afrika ngempendulo enhle kangaka asinikeze yona. Okokuqala, siyizakhamuzi zaseNingizimu Afrika siyathokoza kakhulu ngeqhawekazi laseNingizimu Afrika elinjengoNkosazane Zuma, lo odume ngokuthi u"Mrs Fix it" uzokwazi ukuthi aye le ku-AU ayilungise. Ngoba ngempela ngempela iminyaka eminingi lapha izizwe zangaphandle bezizenzela nje lapha eNingizimu Afrika. Siyathokoza ukuthi futhi uhulumeni ...

All Plenary Appearances