Prince Bhekizizwe Zeblon Zulu

Formerly: National Assembly

Bhekizizwe Zeblon Zulu

About Bhekizizwe Zeblon Zulu

Mr Zulu has been an MP sin 1999, serving on the Select Committees on Safety and Security, Correctional Services, Sport, and Education and Recreation. He is currently a Member of the Provincial Executive Council and the Regional Working Committee of the ANC in KwaZulu Natal, Zulu Royal Family Chair of Members and is a Member of the South African Communist Party. His policy interests are rural issues.

Bhekizizwe Zeblon Zulu's plenary attendance record for Feb-Apr 2013 and 2012.

Currently

Formerly

Fetching the latest messages to Bhekizizwe Zeblon Zulu…

Parliament Register of Members' Interests 2013 [Source]

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
House Normal Nongoma
House Normal Empangeni
Gum Forest +-6ha Nongoma

Parliament Register of Members' Interests 2012 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Directorship/Partnership Type of Business
Chumile Agric Co-op Co-op

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
House Normal Nongoma
House Normal Empangeni
Gum Forest +-6ha Nongoma

Parliament Register of Members' Interests 2011 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Directorship/Partnership Type of Business
Chumile Agric Co-op Co-op

LAND AND PROPERTY

Description Location Extent
House Nongoma
House Empangeni
Gum Forest Nongoma +-6ha

Parliament Register of Members' Interests 2010 [Source]

DIRECTORSHIP AND PARTNERSHIPS

Directorship/Partnership Type of Business
Mvungezwe CC CC
Chumile Agricultural Co-Op Co-operative

LAND AND PROPERTY

Description Extent Location
House 4 Bedroom Nongoma
Gum Forest 6ha Nongoma

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

  No questions found

Plenary appearances

 • ANC WINS THREE WARDS IN NONGOMA BY-ELECTIONS (Member's Statement) 5 Nov 2013

  Somlomo, i-ANC incoma ukhetho lokuchibiyela lwamawadi amathathu KwaNongoma oluhambe ngokukhulu ukuthula. Sibone abalandeli bamaqembu ehlukene bekhankasa ngomoya woxolo nokubambisana. Umzabalazo wokuthula we-ANC endaweni yaKwaNongoma ubonakala uthela izithelo.

  Amakhansela amathathu ayemele iqembu leNkatha emkhandlwini kamasipala wakaNongoma anquma ukujoyina iqembu le-ANC athi: Yilona qembu lodwa elikwazi ukuletha intuthuko kubantu nasezindaweni zasemakhaya. [Ihlombe.] ...

 • ANC WINS THREE WARDS IN NONGOMA BY-ELECTIONS (Member's Statement) 5 Nov 2013

  Somlomo, i-ANC incoma ukhetho lokuchibiyela lwamawadi amathathu KwaNongoma oluhambe ngokukhulu ukuthula. Sibone abalandeli bamaqembu ehlukene bekhankasa ngomoya woxolo nokubambisana. Umzabalazo wokuthula we-ANC endaweni yaKwaNongoma ubonakala uthela izithelo.

  Amakhansela amathathu ayemele iqembu leNkatha emkhandlwini kamasipala wakaNongoma anquma ukujoyina iqembu le-ANC athi: Yilona qembu lodwa elikwazi ukuletha intuthuko kubantu nasezindaweni zasemakhaya. [Ihlombe.] ...

All Plenary Appearances