Isaac Mbulelo Sileku

National Council of Provinces

Isaac Mbulelo Sileku

About Isaac Mbulelo Sileku

2020 committee attendance as mp

85% attendance rate

Attended 52 meetings out of 61

2019 committee attendance as mp

74% attendance rate

Attended 28 meetings out of 38

 • Attendance records reflect Committee not Plenary Attendance
 • Minister/Deputy Minister attendance is not compulsory.
 • MP attendance is compulsory unless an apology is given
 • MPs are recorded as absent whether they have, or have not submitted apologies.
 • This is not the official committee attendance record of Parliament.
 • Plenary Attendance is not made public by Parliament although it has been requested.

Recent meetings attended

All meetings attended

DISCLAIMER: This information has been obtained via the Parliamentary Monitoring Group. PMG makes every effort to compile reliable and comprehensive information, but does not claim that the data is 100% accurate and complete.

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

  No questions found

Plenary appearances

 • FRIDAY, 6 DECEMBER 2019 6 Dec 2019

  Sekela Sihlalo, iSebe lezeMpilo lijongene nemiceli-mngeni emininzi. Omnye wayo ziinkonzo eziza ebantwini ezinganelisiyo, ukungabikho koogqirha abaneleyo nabongikazi, ukungafumaneki kwamayeza neepilisi kwindawo zonyango. Abantu bayahlala kula maziko empilol ekubeni bevuke ngeentseni. Bafika bahlale kuba belindele kufumana uncedo kude kutshone ilanga, bahambe bengadibananga noogqirha.

  Enye into esikhathaza ngamandla yile yokuba kwezi nyanga ...

 • TUESDAY, 3 DECEMBER 2019 3 Dec 2019

  Hon Chair, the proposed Border Management Authority, BMA, in its current form is unaffordable and will cost this country between R3,8 billion to R10,3 billion a year. To make matters worse, it will take 15 years to implement.

  From at least the mid 2000s, various studies and reports ...

All Plenary Appearances