Mr Mandlenkosi Sicelo Mabika

Politician Profile Page

Mandlenkosi Sicelo Mabika

About Mandlenkosi Sicelo Mabika

Appearances

Chairperson.

Acting Chairperson (Mr F D Xasa): Can you take your seat hon member?

IsiZulu:

Ngicela ukuhlola ukuthi ngabe umhlonishwa angawuthatha yini umbuzo?

IsiZulu:

USIHLALO WESIKHASHANA (Mn F D Xasa): Ungawuthatha yini umbuzo lungu elihloniphekile?

IsiZulu:

Deputy Speaker, on behalf of the NFP, I move without notice:

That the House -

1) notes that the South African national cricket team, the Proteas, have qualified to play ...