Mr W D Spies

Politician Profile Page

W D Spies

About W D Spies

Appearances

In Suid-Afrika is sport nie net speletjies nie. Van die hewigste openbare debatte oor die toekoms van Suid-Afrika is, ironies genoeg, juis oor sport en sportgebeure gevoer. Ek dink dit ...

Voorsitter, "Nkosi Sikelel' iAfrika" [God sen Afrika.] is seker die bekendste isiXhosa woorde. Dit is 'n roepstem van die mense van Suid-Afrika dat God die kontinent sal sen. My skoonmoeder ...

Chairperson, the division of the department into two units was a step in the right direction. Firstly, President Zuma's promise to create 500 000 jobs before the end of the ...